Τώρα που η τηλεργασία είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας μας και χρησιμοποιούμε τους Η/Υ και τα Laptop όλη μέρα,

η υποστήριξη απο εξειδικευμένο προσωπικό είναι βασική σας ανάγκη για να υπάρχει σταθερή παραγωγικότητα.

 

Βασική προτεραιότητά μας είναι να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες IT λύσεις και υπηρεσίες όπως :

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Server.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Η/Υ.
  • Δημιουργία, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  • Επισκευή Laptop και H/Y.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων