Πρωταρχικός στόχος μας είναι η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του δικτύου σας με υπηρεσίες όπως :

  • Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση του τοπικού σας δικτύου (ενσύρματο LAN και ασύρματο WIFI).
  • Μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης κτηρίου.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού (εκτυπωτές, NAS, Servers).
  • Μελέτη ασφάλειας δικτύων και Η/Υ (firewall, endpoint security και antivirus).